دانلود جزوه آمار و احتمالات کارشناسی ارشد

از فصل آنالیز ترکیبی و احتمال و متغیرهای تصادفی معمولاً یک تست و متغیرهای تصادفی توام یک تا دو تست و توزیع گسسته و پیوسته دو تست در کنکور رشته برق مطرح شده است.

جزوه آمار و احتمالات کارشناسی ارشد و در ۹۷ صفحه می باشد جزوه شامل مسائل و مثال های فراوان همراه با حل تشریحی مسائل می باشد. در اینجا می توانید جزوه آمار و احتمالات جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد را دانلود کنید.

  • آنالیز ترکیبی و احتمال
  • متغیرهای تصادفی
  • متغیرهای تصادفی توام
  • توزیع گسسته و پیوسته
  • توزیع های نمونه ای