دانلود سوالات طراحی سیستمهای vlsi

دانلود نمونه سوالات طراحی سیستمهای vlsi پیام نور

درس طراحی مدارهای مجتمع پر تراکم یا به اختصار “VLSI Design” از دروس اصلی گرایش معماری کامپیوتر و تکمیل کننده مباحث ارائه شده در درس الکترونیک دیجیتال است. هدف از این درس آشنایی دانشجویان با اصول چرخه طراحی و گزینه های جایگزین در طراحی سیستمهای مجتمع، تخمین سریع و تفصیلی مشخصه های مدارها و سیستمهای مجتمع، اصول طراحی زیر سیستمهای پیچیده شامل مدارهای محاسباتی مجتمع و حافظه ها و مقدمه ای بر آزمون مدارهای مجتمع است.

کتابچه نمونه سوالات طراحی سیستمهای vlsi پیام نور مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم درس طراحی سیستمهای vlsi می باشد که به صورت کاملا طبقه بندی شده در رشته مخصوص به خود و در یک فایل قرار داده شده است.
کتابچه فعلی شامل ۱۴ دوره نمونه سوال می باشد که از نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۰-۸۹ تا نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ در آن قرار داده شده است