دانلود نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

دانلود نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات پیام نور

کتابچه نمونه سوالات مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات پیام نور مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات می باشد که به صورت کاملا طبقه بندی شده در رشته مخصوص به خود و در یک فایل قرار داده شده است.
کتابچه فعلی شامل ۲۳ دوره نمونه سوال می باشد که از نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۸۸-۸۷ تا نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۷-۹۶ در آن قرار داده شده است.

 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۷-۹۶
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۶-۹۵  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۵
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۵-۹۴
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۵-۹۴  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۴  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۴-۹۳  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۳  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۳-۹۲  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۲-۹۱  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲-۹۱  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۱  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۰  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۰-۸۹  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۰-۸۹  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۸۹  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۸۹-۸۸  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۸۹-۸۸  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۸۸
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۸۸-۸۷  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۸۸-۸۷  (با جواب تشریحی)

تمام نمونه سولات همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی مباشند