دانلود نمونه سوالات نظریه گراف و کاربردهای آن

دانلود نمونه سوالات نظریه گراف و کاربردهای آن پیام نور

کتابچه نمونه سوالات نظریه گراف و کاربردهای آن پیام نور مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم درس نظریه گراف و کاربردهای آن می باشد که به صورت کاملا طبقه بندی شده در رشته مخصوص به خود و در یک فایل قرار داده شده است.
کتابچه فعلی شامل ۱۵ دوره نمونه سوال می باشد که از نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰ تا نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۷-۹۶ در آن قرار داده شده است.

 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۷-۹۶
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۶-۹۵  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۵  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۵-۹۴  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۵-۹۴
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۴  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۴-۹۳  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۳  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۳-۹۲  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۳-۹۲  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۲-۹۱  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲-۹۱  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۱  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰  (با جواب تستی)