دانلود کتاب باکتری شناسی پزشکی عمومی سیستماتیک

باکتری‌شناسی زیرشاخه‌ای از دانش میکروب‌شناسی است که به مطالعهٔ شکل، ساختمان، دگرگشت و فیزیولوژی باکتری‌ها و همچنین رابطهٔ آن‌ها با انسان، جانوران و مواد بیجان طبیعت می‌پردازد. باکتری‌شناسی شامل شناسایی، طبقه‌بندی و بررسی ویژگی‌های گونه‌های باکتریایی است.

به طور کلی رشته باکتری پزشکی بازار کار خوبی دارد، به دلیل اینکه کنترل و کاهش عفونتهای بیمارستانی و بخشهای مختلف، یک نیاز اساسی جامعه است. به طور کلی دانش آموخته این رشته می تواند در ۳ حوزه زیر فعالیت داشته باشد.

۱) خدماتی : دانش آموختگان این رشته با توجه به اینکه با  اساس استانداردهای قابل قبول و با تکنیکهای رایج آزمایشگاهی در تشخیص بیماریهای عفونی آشنا هستند، می توانند به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی، دایر کردن آزمایشگاه تشخیص طبی و انجام خدماتی در راستای تشخیصی در آزمایشگاه های تشخیص طبی نقش مفیدی ایفا نماید.

۲) آموزشی: دانش آموختگان این رشته با توجه با مسلط بودن به مطالب تئوری و عملی مباحث باکتری شناسی و تشخیص عوامل عفونی می توانند آموزش دروس نظری و عملی برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی و دروس عملی میکروبشناسی تمام مقاطع آموزشی بر عهده گیرند.

۳) تحقیقاتی: با توجه به اهمیت و نقش بسیار مهم این رشته در سلامت اعضای جامعه، دانش آموختگان این رشته می تواند در طرحهای پژوهشی مفید و سازنده مرتبط با رشته همکاری کند.

کتابی که پیش رو دارید ارسالی دکتر منوچهر احمدی هدایتی عزیز برای این وبسایت بوده است یکی از کتب خوب در زمینه باکتری شناسی آزمایشگاهی می باشد این کتاب در ۱۹۴ صفحه و به صورت تایپ شده با تصاویر شفاف و رنگی می باشد این کتاب را از دست ندهید.