سوالات تستی پیام نور کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

سوالات تستی پیام نور کارشناسی هوش مصنوعی

کتابچه نمونه سوالات هوش مصنوعی پیام نور مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم درس هوش مصنوعی می باشد که به صورت کاملا طبقه بندی شده در رشته مخصوص به خود و در یک فایل قرار داده شده است.
این کتابچه هر ترم به روز رسانی شده و آخرین سوالات پایان ترم پیام نور در سریعترین زمان ممکن به آن اضافه می شود.
کتابچه فعلی شامل ۲۷ دوره نمونه سوال می باشد که از نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۸۸-۸۷ تا نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۶ در آن قرار داده شده است. اطلاعات کامل سوالات موجود در کتابچه به همراه موجود بودن پاسخنامه را می توانید از جدول زیر مشاهده نمایید

 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۶  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۶-۹۵  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۶-۹۵  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۵  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۵-۹۴  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۵-۹۴  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۴  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۴-۹۳  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۴-۹۳  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۳  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۳-۹۲  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۳-۹۲  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۲  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۲-۹۱  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲-۹۱  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۱  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۰  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۰-۸۹  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۰-۸۹  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۸۹  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۸۹-۸۸  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۸۹-۸۸  (با جواب تستی و تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۸۸  (با جواب تستی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۸۸-۸۷  (با جواب تشریحی)
 • نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۸۸-۸۷  (با جواب تستی و تشریحی)