مقاله فرااکتشافات در بهینه سازی ترکیبی

مقاله فرااکتشافات در بهینه سازی ترکیبی

 • فهرست مطالب
 •  فرااکتشافات در بهینه سازی ترکیبی
 • طبقه بندی فرااکتشافات
 • روشهای خط سیر
 •  جستجوی محلی پایه: بهبود تکراری
 •  الگوریتم بهبود تکراری
 •  آنیلینگ شبیه سازی شده
 •   الگوریتم : آنیلینگ شبیه سازی شده
 •  جستجوی ممنوع
 • روشهای جستجوی محلی کاوشگرانه
 •  GRASP19
 •  جستجوی همسایگی متغیر
 • جستجوی محلی هدایت شده
 •   ایدهء  GLS پایه: گریز از دره های چشم انداز با افزایش مقدار تابع هدف در این راه حلها
 • جستجوی محلی تکراری (ILS)
 •  روشهای مبنی بر جمعیت
 • محاسبه تکاملی
 •  یک مرحلهء دلخواه از ILS : کمینه محلی ŝ  دچار آشفتگی شده، سپس LS اعمال گشته و کمینه محلی جدید یافت میشود.۵
 •   الگوریتم : محاسبه تکاملی(EC)
 • .جستجوی پخشی  و اتصال مجدد مسیر
 •  الگوریتم: جستجوی پخشی و اتصال مجدد مسیر
 •  بهینه سازی گروه مورچه ها (ACO)
 •  دیدگاه متمرکزسازی و متنوع سازی
 • متمرکزسازی و متنوع سازی
 • کنترل استراتژیک متمرکزسازی و متنوع سازی۳۵
 • ترکیب فرااکتشافات

———————————————–

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۴۲۷ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۴۲

قیمت فایل فقط ۵۹,۰۰۰ تومان

خرید

 

دانلود مقاله ترجمه شده مهندسی کامپیوتر

فرااکتشافات در بهینه سازی ترکیبی

مرور و مقایسه مفهومی