چرا ترازم روی یک عدد ثابته ؟؟

چرا ترازم روی یک عدد ثابته ؟؟

چرا ترازم روی یک عدد ثابته ؟؟

⭕ چرا ترازم روی یک عدد ثابته ؟؟ ?
چرا پیشرفت چندانی ندارم ؟؟

? دکتر برزگر از مشاورین ارشد مکتبستان پاسخ میدهند ?

 

The post چرا ترازم روی یک عدد ثابته ؟؟ appeared first on مکتبستان.