دانلود جزوه خواص فیزیکی ۱ دکتر کوکبی

جزوه خواص فیزیکی ۱  دکتر کوکبی دانشگاه شریف جزوه خواص فیزیکی ۱ در ۷۵ صفحه به صورت دستنویس می باشد که مربوط به دکتر کوکبی از دانشگاه صنعتی شریف می باشد. جزوه خواص فیزیکی ۱ مهندسی مواد با تعریفی از ماده آغاز می شود.انواع مواد و طبقه بندی آنها در توضیح آنها مورد بررسی قرار می […]

اهداف و وظایف سیستم عامل کارشناسی ارشد

سیستم عامل کارشناسی ارشد بخش اول : اهداف و وظایف سیستم عامل در بخش اول  سیستم عامل کارشناسی ارشد  خواهید خواند: اهداف سیستم عامل وظایف سیستم عامل روند تکامل سیستم عامل ها وقفه ها ساختارهای مختلف سیستم عامل جداول  سیستم عامل سیستم عامل برنامه‌ای است که پس از بایوس و Boot Loader، بر روی RAM […]

کتاب آموزش professional زبان برنامه نویسی ++c

کتاب آموزش professional زبان برنامه نویسی ++c نویسنده : Marc gregoire   Professional C++, Third Edition Published by John Wiley & Sons, Inc. ۱۰۴۷۵ Crosspoint Boulevard Indianapolis, IN 46256 www.wiley.com Copyright © ۲۰۱۴ by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana Published simultaneously in Canada ISBN: 978-1-118-85805-9 ISBN: 978-1-118-85806-6 (ebk) ISBN: 978-1-118-85813-4 (ebk) Manufactured in […]

کتاب اصول مخابرات دیجیتال

کتاب اصول مخابرات دیجیتال :یک رویداد بالا به پایین نویسنده : Bixio Rimoldi Principles of Digital Communication Introduction and objectives Receiver design for discrete-time observations: First layer Receiver design for the continuous-time AWGN channel Second layer Signal design trade-offs Symbol-by-symbol on a pulse train: Second layer revisited Convolutional coding and Viterbi decoding: First layer revisited […]

کتاب Sql در داده های عظیم

 دانلود کتاب جامع اس کیو ال در داده های عظیم SQL on Big Data: Technology, Architecture, and Innovation Sumit Pal Wilmington, Massachusetts, USA ISBN-13 (pbk): 978-1-4842-2246-1 ISBN-13 (electronic): 978-1-4842-2247-8 DOI 10.1007/978-1-4842-2247-8 Library of Congress Control Number: 2016958437 Copyright © ۲۰۱۶ by Sumit Pal This work is subject to copyright. All rights are reserved by the […]

مقاله فرااکتشافات در بهینه سازی ترکیبی

مقاله فرااکتشافات در بهینه سازی ترکیبی فهرست مطالب  فرااکتشافات در بهینه سازی ترکیبی طبقه بندی فرااکتشافات روشهای خط سیر  جستجوی محلی پایه: بهبود تکراری  الگوریتم بهبود تکراری  آنیلینگ شبیه سازی شده   الگوریتم : آنیلینگ شبیه سازی شده  جستجوی ممنوع روشهای جستجوی محلی کاوشگرانه  GRASP19  جستجوی همسایگی متغیر جستجوی محلی هدایت شده   ایدهء  GLS […]

دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری مجموعه ای از کامپیوترهای مستقل و متصل به یکدیگرند که باهم ارتباط داشته و تبادل اطلاعات می کنند. مستقل بودن کامپیوتر ها بدین معناست که هر کدام دارای واحدهای کنترلی و پردازشی مجزا بوده و بود ونبود یکی بر دیگری تاثیر گذار نیست.متصل کامپیوترها یعنی از  طریق یک رسانه مانند کابل، فیبر […]

دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری مجموعه ای از کامپیوترهای مستقل و متصل به یکدیگرند که باهم ارتباط داشته و تبادل اطلاعات می کنند. مستقل بودن کامپیوتر ها بدین معناست که هر کدام دارای واحدهای کنترلی و پردازشی مجزا بوده و بود ونبود یکی بر دیگری تاثیر گذار نیست.متصل کامپیوترها یعنی از  طریق یک رسانه مانند کابل، فیبر […]

دانلود کتاب پایگاه داده ها سی جی دیت

دانلود کتاب پایگاه داده ها سی جی دیت فنآوری پایگاه داده ها یکی از مهمترین و با سابقه ترین تکنیکهایی است که به صورت واقعی و جدی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است و به جرات میتـوان اعـلام داشـت کـه بسـیاری ازدانش آموختگان مهندسی کـامییوتر، علـوم کـامییوتر و حتـی مهندسـی صـناین از آن بـرای […]

دانلود کتاب پایگاه داده ها سی جی دیت

دانلود کتاب پایگاه داده ها سی جی دیت فنآوری پایگاه داده ها یکی از مهمترین و با سابقه ترین تکنیکهایی است که به صورت واقعی و جدی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است و به جرات میتـوان اعـلام داشـت کـه بسـیاری ازدانش آموختگان مهندسی کـامییوتر، علـوم کـامییوتر و حتـی مهندسـی صـناین از آن بـرای […]